Tehnički pregled vozila

Tehnički pregled vozila

O tehničkom pregledu vozila

Tehnički pregled vozila je djelatnost od općeg društvenog interesa gledajući sa aspekta sigurnosti prometa na cestama i sa aspekta ekologije. Prema odredbama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini propisana je obveza tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila. Na tehničkom pregledu vozila provjeravaju se svi uređaji koji su serijski ugrađeni u vozilo, bez bitnog rastavljanja dijelova vozila. Prema Rješenjima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, 34 podružnice - stanice tehničkog pregleda Testing centar d.o.o. ovlaštene su za obavljanje svih vrsta tehničkih pregleda motornih i priključnih vozila te izdavanje propisanih obrazaca o tehničkoj ispravnosti i opremljenosti vozila, a koje su rasprostranjene širom Federacije Bosne i Hercegovine kao i naša četiri poslovna partnera BH Auto d.o.o. Goražde, Apro mehanizacija d.o.o. Mostar, Autocentar d.o.o. Široki Brijeg i Kamion centar d.o.o. Bihać.

Postupak pregleda vozila

Tehnički pregled vozila je pregled opreme i uređaja vozila koji se provode u cilju utvrđivanja ima li vozilo propisane uređaje i opremu i da li je u ispravnom stanju, te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za učešće u prometu. Tehnički pregled vozila može biti redoviti, preventnivni i vanredni.

Redoviti tehnički pregledi vozila obavljaju se prije isteka registracije u periodu ne dužem od 30 dana. Novoproizvedena vozila prije prve registracije podliježu obaveznoj identifikaciji i unosu podataka u JIS. Novoproizvedena vozila podliježu obavezi redovitog tehničkog pregleda u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije vozila, te u toku mjeseca u kojem ističe rok od 48 mjeseci od dana prve registracije vozila. Vozila stara četiri i više godina podliježu redovnom tehničkom pregledu tokom svakog 12. mjeseca, od posljednjeg redovnog tehničkog pregleda. Vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu, a nisu novoproizvedena, prije prve registracije podliježu redovitom tehničkom pregledu.

Vanredni tehnički pregled vozila obavlja se:

  • na zahtjev ovlaštene službene osobe na najbližoj stanici tehničkog pregleda, ako postoji osnovana sumnja da bi dalja upotreba vozila ugrozila sigurnost prometa, ili vozilo prekomjerno zagađuje zrak ili pravi prekomjernu buku;
  • nakon prometne nezgode kada su na vozilu oštećeni sklopovi I uređaji koji su bitni za sigurnost prometa ili kad je nastupila veća materijalna šteta.
Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz lako-kvarljivih namirnica prema među-narodnom sporazumu (ATP) Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz opasnih tvari  prema međunarodnom sporazumu (ADR) European Conference of Ministers of Transport - Akreditirano tijelo za pregled vozila za CEMT