Stanice tehničkog pregleda

Banja Luka, Trive Amelice 1B
e-mail: stp.testing.banjaluka@gmail.com
tel: 051 332 506
Radno vrijeme:
pon-pet 8:00-16:00; sub 8:00-12:00

Bijeljina, Raje Banjičića 122A
e-mail: stp.testing.bijeljina@gmail.com
tel: 055 217 138
Radno vrijeme:
pon-pet 6:00-16:00; sub 8:00-12:00

Bosanski Petrovac, Industrijska zona b.b.
e-mail: testing.bosanskipetrovac@gmail.com;
tel: 037 883 174; fax: 037 883 173
Radno vrijeme:
pon-pet 8:00-16:00; sub 8:00-12:00

Bugojno, Gornjevakufska b.b.
e-mail: stpbugojno@gmail.com;
tel: 030 254 399
Radno vrijeme:
pon-pet 8:00-16:00; sub 8:00-12:00

Busovača, Kaonik b.b.
e-mail: stp.busovaca@gmail.com;
tel: 030 736 101; fax: 030 736 101
Radno vrijeme:
pon-pet 8:00-16:00; sub 8:00-12:00

Cazin, Ćoralići b.b.
e-mail: stp.cazin@gmail.com;
tel: 037 538 355; fax: 037 538 355
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-17:00; sub 7:00-15:00

Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 132
e-mail: stp.testing.domaljevac@gmail.com
tel: 031 744 145;
Radno vrijeme:
pon-pet 7:30-16:00

Donji Vakuf, 14. Septembra b.b.
e-mail: stp.donjivakuf@gmail.com;
tel: 030 205 172
Radno vrijeme:
pon-pet 8:00-16:00; sub 8:00-14:00

Gornji Vakuf/Uskoplje, Podgrađe b.b.
tel: 030/496-437;
Radno vrijeme:
8:00-16:00; sub 8:00-12:00

Gradačac, Kerep b.b.
e-mail: testing.gradacac@gmail.com;
tel: 035 861 470
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-16:00; sub 8:00-12:00

Gradiška 2, Banjalučki put, Nova Topola 317 (Dušanovo)
e-mail: stp.testing.gradiska2@gmail.com
tel: 051 892 252
Radno vrijeme:
pon-pet 8:00-16:00; sub 8:00-12:00

Grude, Sovići b.b.
e-mail: stpgrude@gmail.com;
tel: 039 670 883; fax: 039 670 883
Radno vrijeme:
7:30-16:00; sub 7:30-12:00

Grude 2, Ružići b.b.
e-mail: stpgrude2@gmail.com;
tel: 039 674 041; fax: 039 674 041
Radno vrijeme:
pon-pet 7:30-16:00; sub 8:00-12:00

Hadžići, 6. Marta b.b.
e-mail: stp.testing.hadzici@gmail.com;
tel: 033 422 162; 033 422 163
fax: 033 422 163;
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-16:00; sub 8:00-12:00

Kiseljak, Kralja Tomislava 56
e-mail: stpkiseljak@gmail.com;
tel: 030 871 681; fax: 030 871 681
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-16:00; sub 7:30-12:00

Kiseljak 2, Polje Višnjica 19
e-mail: stp.testing.kiseljak2@gmail.com;
tel: 030 879 058; fax: 030 879 058;
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-15:00; sub 8:00-12:00

Kreševo, Resnik b.b.
e-mail: stp.testing.kresevo@gmail.com;
tel: 030 807 335; fax: 030 807 335
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-15:00

Ljubuški, Hrvatskih kraljeva 31
e-mail: stp.testing.ljubuski@gmail.com;
tel: 039 852 303
Radno vrijeme:
pon-pet 7:30- 16:30; sub 8:00-12:00

Mostar, Bišće polje b.b.
e-mail: stptestingmostar@gmail.com;
tel: 036 557 570; fax: 036 557 571
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-16:00; sub 8:00-12:00

Novi Travnik, Ruđera Boškovića b.b.
e-mail: stp.testing.novitravnik@gmail.com;
tel: 030 795 025; fax: 030 795 025
Radno vrijeme:
pon-pet 7:30-16:00; sub 8:00-11:00

Orašje, Franjevačka b.b. Donja Mahala
e-mail: testing.orasje@gmail.com;
tel: 031 754 422
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-16:00

Posušje, Put za Grude b.b.
e-mail: stpposusje@gmail.com;
tel: 039 680 292; fax: 039 680 217
Radno vrijeme:
pon-pet 7:30-16:00; sub 7:30-12:00

Prozor-Rama, Lug b.b.
tel: 036 446 415
Radno vrijeme:
pon-pet 7:30-15:30; sub 8:00-12:00

Sanski Most, Redak b.b.
e-mail: stpsanskimost@gmail.com;
tel: 037 689 906; fax: 037 689 906
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-15:00; sub 7:00-15:00

Sarajevo, Vlakovo 10, Ilidža
e-mail: testing.sarajevo@gmail.com;
tel: 033 624 035
Radno vrijeme:
pon-pet 8:00-16:00; sub 8:00-12:00

Sarajevo 2, Kurta Schorka 1
e-mail: stp.testing.sarajevo2@gmail.com;
tel: 033 673 023
Radno vrijeme:
pon-pet 8:00-16:00; sub 8:00-12:00

Široki Brijeg 2, Visoka glavica b.b.
e-mail: testing.centar2@testing-centar.com;
tel: 039 700 382
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-16:00; sub 8:00-12:00

Široki Brijeg 3, Fra Didaka Buntića 77
e-mail: testing.centar3@testing-centar.com;
tel: 039 700 354; fax: 039 700 367;
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-17:00; sub 8:00-12:00

Tešanj, Marin Han b.b.
e-mail: stp.testing.tesanj@gmail.com;
tel: 032 663 552; 032 654 150
fax: 032 664 584;
Radno vrijeme:
pon-pet 8:00-17:00; sub 8:00-14:00

Tomislavgrad, Kralja Tvrtka b.b.
e-mail: testing.tomislavgrad@gmail.com;
tel: 034 352 675
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-15:00; sub 8:00-12:00

Travnik, Donje Putićevo b.b.
e-mail: stp.testing.travnik@gmail.com;
tel 030 707 524
Radno vrijeme:
pon-pet 8:00-16:00; sub 9:00-12:00

Velika Kladuša, Muslimanske brigade br. 82
e-mail: stpvelikakladusa@gmail.com;
tel: 037 778 259; fax: 037 778 263
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-16:00; sub 8:00-14:00

Visoko, Stare ciglane b.b.
tel: 032 733 492; fax: 032 733 492
Radno vrijeme:
pon-pet 7:30-16:00; sub 7:30-13:00

Vitez, Bila 45
e-mail: stp.testing.vitez@gmail.com;
tel: 030 716 742; fax: 030 708 178
Radno vrijeme:
pon-pet 8:00-16:00; sub 8:00-12:00

Živinice, Novi grad b.b., magistralni put
e-mail: stp.testing.zivinice@gmail.com;
tel: 035 745 082; tel/fax: 035 745 084
Radno vrijeme:
pon-pet 7:30-16:30; sub 8:00-12:00

Poslovni partneri

AUTOCENTAR d.o.o. Široki Brijeg,
Fra Didaka Buntića 27
e-mail: autocentar.tehnicki@gmail.com;
tel: 039 700 300; 039 704 720;
fax: 039 700 304
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-17:00; sub 8:00-12:00

APRO MEHANIZACIJA d.o.o. Mostar,
Stjepana Radića b.b.
e-mail: mehanizacijaapro@gmail.com;
tel: 036 350 136; fax: 036 350 137
Radno vrijeme:
pon-pet 7:30-16:30; sub 8:00-12:00

KAMION CENTAR d.o.o. Bihać,
Ripač, Put Armije b.b.
tel: 037 304 184; 061 834 312;
fax: 037 304 184
Radno vrijeme:
pon-pet 7:30-16:00; sub 8:00-12:00

BH AUTO d.o.o. Goražde,
Muhidina Mašića Munje 10
e-mail: stp.bhauto@gmail.com;
tel: 038 238 273; fax: 038 238 273;
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-16:00; sub 7:00-12:00

TRC - Tehničko remontni centar d.o.o. Tešanj,
Krndija b.b.

Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz lako-kvarljivih namirnica prema među-narodnom sporazumu (ATP) Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz opasnih tvari  prema međunarodnom sporazumu (ADR) European Conference of Ministers of Transport - Akreditirano tijelo za pregled vozila za CEMT