Pravilnici

Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati i oprema u saobraćaju na putovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u prometu na cestama

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama

Naredbe o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila koja emituju jedan asimetriĉni oboreni svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni snop i opremljena su sijalicama sa uţarenim vlaknom kategorije R2 i/ili HS1

Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za diјеlоvе, urеđаје i оprеmu vozila pri homologaciji tipa

P ravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli

Pravilnik o izmjeni pravilnika o međunarodnoj vozačkoj dozvoli

Pravilnik o registraciji vozila

Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkoeksploatacijskim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničko - eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila

Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza

Ispravka pravilnika o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza

Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu

Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i dobrobiti životinja

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini

Zakon o dopuni zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama Bosni i Hercegovini

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini

Zakon o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima u Bosni i Hercegovini

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koja ustrojstva za certificiranje vozila moraju ispuniti

Pravilnik o ispitivanju izduvnih gasova - EKO test

Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima

Pravilnik o radionicama i tahografima

Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila

Zakon o obaveznim osiguranjima u prometu

Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz lako-kvarljivih namirnica prema među-narodnom sporazumu (ATP) Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz opasnih tvari  prema međunarodnom sporazumu (ADR) European Conference of Ministers of Transport - Akreditirano tijelo za pregled vozila za CEMT