Mobilnost, promet i komunikacije

Mobilnost, promet i komunikacije

TESTING CENTAR d.o.o. u Mostaru ima za cilj da pomogne ljudima uživati u vožnji, dok je promicanje sigurnosti na cestama u sastavu grupe poslova i zadataka koje smo svrstali u mobilnost. Usluge koje nudimo uključuju pregled vozila i procjenu njegove vrijednosti, marketing u prijevoznoj industriji, osiguranje potrebne dokumentacije prema nacionalnim propisima ili međunarodnim sporazumima za vozila u cestovnom prijevozu.

Isto tako, tvrtka također nudi savjetodavne usluge za automobilsku industriju i automobilsku opskrbu, tijekom razvoja proizvoda iz područja automobilske indistrije, te pruža konzultantske i marketinške usluge na širokom rasponu kupaca proizvoda i korisnika usluga u ovoj industriji.

TESTING CENTAR d.o.o. u Mostaru je društvo koje će dati odgovore na sva pitanja oko automobila, odnosno automobilske industrije za naše klijente, odnosno, kvalitetno stručno mišljenje, uvjerenje, oznake, registracije ili kontrolne naljepnice, obrasce, certifikate ili potvrde, za homologaciju vozila, tehnička ispitivanja-atestiranja vozila, što su često tražene usluge i sve to možete dobiti, ako ih zatražite od nas u skladu s propisanim procedurama i ovlaštenjima nadležnih institucija od koji smo akreditirani za navedene poslove i zadatke.

U prijevoznoj djelatnosti, uslugama koje pružavamo osiguravamo jednostavniji međunarodni prijevoz roba i usluga, bržim protokom informacija povezanih s ovom djelatnosti s ciljem povećanja učinkovitosti u obavljanju složenih operacija, pri čemu osiguravamo modele za racionalnije korištenje sredstava rada i kadrova u prijevoznoj djelatnosti, vodeći računa o uravnoteženosti između zahtjeva nacionalnih prometnih propisa s jedne strane, i osiguranja svih potrebnih dokumenata prema pozitivnim zakonskim propisima i sporazumina za međunarodni prijevoz s druge strane.

Neovisne stručne osobe provode poslove tehničkog ispitivanja i analize motornih I priključnih vozila, kojima se osigurava sigurnost, kvaliteta i učinkovitost u automobliskoj industriji vozila, kako u BiH, tako i u zemljama gdje god se ta prijevozna sredstva koriste.

Svojim djelovanjem motivirano i stučno osoblje nastoji klijentu pružiti sveobuhvatno rješenje koje će osigurati sigurnost i učinkovitost za industriju motornih vozila, odnosno njenu mobilnost koja je jedna od osnovni karakteristika svakog razvijenog društva.

Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz lako-kvarljivih namirnica prema među-narodnom sporazumu (ATP) Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz opasnih tvari  prema međunarodnom sporazumu (ADR) European Conference of Ministers of Transport - Akreditirano tijelo za pregled vozila za CEMT