Ključ našeg uspjeha

Ključ našeg uspjeha

Ulažemo u usavršavanje i razvoj svojih zaposlenika, vodeći se već poznatom frazom, “tvrtka vrijedi onoliko, koliko vrijede njeni zaposlenici”. Njihovo usavršavanje i izobrazba su kontinuiran i obvezujući proces jer su naši ljudi glavni promotori svih poslovnih aktivnosti.

U društvu TESTING CENTAR d.o.o. Mostar, razvijamo kulturu preuzimanja odgovornosti zaposlenika u okruženju u kojem potičemo razvoj naših ljudi, u kojem će zaposlenici biti motivirani za vlastiti razvoj, te primjenjivati stečena znanja, vještine I navike.

Sve su mogućnosti otvorene, put za napredovanje uposlenika uvjetovan je u najvećoj mjeri znanjem, sposobnostima i trudom koji zaposlenici ulažu u svoj posao. To uvijek prepoznamo I to nas void u smjeru adekvatnog nagrađivanja za postignute rezultate u tvrtci.

Ovisno o potrebama poslovanja, kao i individualnim potrebama našihuposelnika , kontinuirano ulažemo u razvoj njihovih kompetencija. Vrijednost naše tvrtke predstavlja ljudski potencijal kojim raspoležemo, te smo uvjereni kako je upravo znanje ključni pokretač razvoja i preduvjet za lakšu prilagodbu promjenjivim okolnostima koje su dio naše svakodnevnice.

Mi želimo najbolje ljude, a kako bismo u tome uspjeli želimo ponuditi transparentan i kontinuiran razvoj u tvrtci, te kreirati okolnosti u kojima će se zaposlenici realizirati, ovisno o vlastitim ambicijama, sposobnostima, kompetencijama i postignutim rezultatima.

Poznajemo tržište posla kojim se bavimo

Razvili smo vlastite metode ispitivanja tržišta, koje su kompatibilne s već postojećim poznatim I priznatim metodana u području našeg djelovanja, te nakon takvih ispitivanja I dobivenih rezultata, donosimo odluke o uvođenju nove djelatnosti u sustav. Preduvjet za novi posao se postavlja činjenica da isti mora biti podudaran I međusobno sličan s našom dosadašnjom djelatnosti, a sve s ciljem, kako bi se izbjegli izleti u neprofesionalizam, koji je prisutan kod početnika u nekoj branši.

U velikom broju područja naši stručnjaci su autoriteti u pogledu znanja i kompetencija u automobilskoj tehnici i tehnologiji vozila. Upravo ti naši najbolji zaposlenici prenose znanja drugima unutar tvrtke, kroz različite metode i programe koje smo usvojili na razini grupacije.

Pored navedenog, vanjski pogled je također bitan, te će suradnja s akademskom zajednicom i stručnjacima na tržištu uvijek biti dio naših razvojnih aktivnosti.

Uvodimo nove tehnologije

Ulažemo urazvoj novih tehnologija, svjesni činjenice da područja kojima se bavimo zahtjevaju stalne promjene, inovacije, odnosno zahtjeva se ići naprijed, stoga, takvi su i naši zaposlenici. Društvo smo koje svojim zaposlenicima omogućavamo stalno profesionalno usavršavanje. Misija našeg djelovanja, oglada se u tome da zaposlenicima nudimo uvjete poslovanja u kojima na najbolji način pokazuju svoje vrijednosti, istovremeno razvijajući osobnu konkurentnost. Ulaganje i razvoj novih tehnologija, za nas predstavlja zadržavanje i povećanje konkurentnosti na tržištu u kojem djelujemo, ne samo kao tvrtka, već i osobnu profesionalnu mjerodavnost i konkurentnost.

Novosti za nas u području našeg djelovanju su izazovi, to za nas nije strano i nepoznato – to je naša svakodnevica koja izaziva i potiče, ali i nagrađuje, nagrađuje naš uspjeh koji svakodnevno ostvarujemo, ne želeći biti neskromni, ali smo inovativni i bolji od drugih. Puno radimo, trudimo se, ulažemo velike napore i dajemo sve od sebe, ali cijenimo ravnotežu privatnog i poslovnog života naših uposlenika.

Korisnici naših usluga su nas obvezali, svojim povjerenjem da dajemo maksimalan doprinos, kako bi stvorili uspješne timove za pojedine poslove i zadatke, koji su povezani u jedinstven sustav s jednostavnim ciljem-uspjeh u prvom redu i na prvom mjestu.

Uvijek smo u potrazi, uvijek nastojimo pronaći visokomotivirane, inovativne i kreativne suradnike, sposobne implementirati nove ideje, jer najbolji ljudi pružaju najbolje usluge, a za uzvrat nudimo, izvanredna primanja, doboro poslovno okruženje, stimulativne naknade za inovacije u poslu, edukaciju i zadovoljstvo u radu.

Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz lako-kvarljivih namirnica prema među-narodnom sporazumu (ATP) Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz opasnih tvari  prema međunarodnom sporazumu (ADR) European Conference of Ministers of Transport - Akreditirano tijelo za pregled vozila za CEMT