Američka vozila - prilagodba Europskom tržištu i potvrda o usklađenosti za uvoz u BiH

Homologacija vozila

Prilikom odluke za kupnju vozila kategorije M1, N1 i L proizvedenih prema zahtjevima američkih standarda – FMVSS, potrebno je provjeriti postoji li mogućnost uvoza vozila u BiH, odnosno, zadovoljava li vozilo homologacijske zahtjeve koji su na snazi u BiH.

TESTING CENTAR d.o.o. Mostar obavlja provjere podobnosti vozila vrše se u ispitnom laboratoriju za potrebe homologacije na adresi Bišće Polje b.b. u Mostaru.

Procedura je sljedeća:

 • Na prvom pregledu se vrši snimanje vozila te uzimaju potrebni podaci o vozilu a to su:
  • Fotografije vozila (minimalno): 1 prednja lijevo, 1 zadnja desno,
  • Fotografija pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vratiju),
  • Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, u motorskom prostoru),
  • Fotografija brzinomjera,
  • Fotografije svjetlosno signalne opreme.
 • Ovi podaci se šalju na provjeru na Laboratorij za motore i vozila Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, koji izdaje (ili ako vozilo ne zadovoljava -ne izdaje) „Ocjena sukladnosti vozila za izvaneuropska tržišta s obzirom na Europske homologacijske propise“. Navedeni dokument prihvaća se kao potvrda proizvođača, a sadrži popis izvaneuropskih i odgovarajućih ECE/EU propisa koje je predmetno vozilo zadovoljavalo u trenutku proizvodnje.
 • Ako se potvrda može izdati, vlasnik je dužan uplatiti dodatnih naknadu za ispitivanje prema troškovniku TESTING CENTAR d.o.o. Mostar
 • Prilikom pregleda vozila utvrđuje se koju je sklopove i dijelove na vozilu potrebno zamjeniti s homologiranim sklopovima i dijelovima. Ako za vozilo nedostaju neki bitni tehničko-homologacijski podaci koji se obično utvrđuju prilikom pregleda postoji mogućnost da se vozilo u kasnijem postupanju uputi na dodatna ispitivanja (buka, sirena, preinake na svjetlosno-signalnom sustavu vozila, brzinomjer).
 • Ako vozilo zadovoljava ispitivanje TESTING CENTAR d.o.o Mostar izdaje Izvještaj o ispitivanju prema zahtjevima ECE pravilnika te nakon toga vozilo može ići na pojedinačnu homologaciju.
 • Ako vozilo ne zadovolji ispitivanje i po jednom od ovih pravilnika, upućuje se na otklanjanje istih, te se nakon toga vrši ponovno ispitivanje. Tek nakon što ispitivanje zadovolji izdaje se Izvještaj o zadovoljavanju istih.
 • Sljedeća faza je pristupanje vozila na pojedinačnu homologaciju vozila u jednom od tehničkih servisa u BiH.

Tom prilikom potrebno je predati u tehnički servis sljedeće:

 • Ocjenu sukladnosti vozila za izvaneuropska tržišta s obzirom na Europske homologacijske propise – izdanu od strane Laboratorija za motore i vozila Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu;
 • Izvještaj o ispitivanju prema zahtjevima ECE pravilnika – izdan od strane Ispitnog laboratorija za potrebe homologacije TESTING CENTAR d.o.o. Mostar.

Ako se vozilo nalazi u inozemstvu, a želi se provjeriti da li se može uvesti:

Prije uvoza vozila potrebno je poslati (e-mailom ili poštom) UPIT na info@TESTING-centar.com sa sljedećim podacima, odnosno dokumentima vozila:

 • Fotografije vozila (minimalno): 1 prednja lijevo, 1 zadnja desno, • Fotografija pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vrata),
 • Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, u motorskom prostoru).
Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz lako-kvarljivih namirnica prema među-narodnom sporazumu (ATP) Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz opasnih tvari prema međunarodnom sporazumu (ADR) European Conference of Ministers of Transport - Akreditirano tijelo za pregled vozila za CEMT