Natječaj za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Podružnici Cazin

Na temelju Odluke Uprave društva, a zbog povećanja obujma posla u podružnici društva u Cazinu TESTING CENTAR d.o.o., r a s p i s u j e 
 
NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Podružnici Cazin
 
Naziv radnog mjesta i broj izvršitelja
Administrator na stanici tehničkog pregleda - 2 izvršitelja.
 
Opis poslova i radna zaduženja:
Administrator na stanici tehničkog pregleda obavlja sljedeće poslove i ima sljedeća radna zaduženja:
a) vrši prijem stranaka na stanici tehničkog pregleda,
b) daje informacije strankama u vezi tehničkih pregleda vozila, registracije i osiguranja vozila, produženja prometnih dozvola te ostalih srodnih popratnih djelatnosti na stanici tehničkog pregleda,
c) po nalogu pretpostavljene osobe vrši ispunjavanje dokumentacije u svezi tehničkih pregleda vozila, registracije i osiguranja vozila, produženja prometnih dozvola te ostalih srodnih popratnih djelatnosti na stanici tehničkog pregleda,
d) obavlja ostale administrativne poslove u vezi opsega svog radnog mjesta,
e) prisustvuje seminarima i drugim stručnim priredbama te se kontinuirano stručno osposobljava za potrebe svog radnog mjesta,
f) te obavljanje i drugih poslova sukladno sa svojom naobrazbom i opisu poslova svog radnog mjesta.
 
Uvjeti:
Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
a) najmanje IV stupanj stručne spreme ili preddiplomski studij u trajanju od minimalno tri godine ili 180 ECTS bodova ekonomske ili tehničke struke,
b) poželjno radno iskustvo u struci,
c) poznavanje rada na računalu,
d) razvijene organizacijske i komunikacijske vještine, te poznavanje poslovnog bontona.
 
Što možete očekivati zauzvrat:
a) stimulativna primanja i beneficije na temelju ostvarenih rezultata,
b) rad u dinamičnom okruženju,
c) mogućnosti napredovanja u društvu,
d) usavršavanje u struci.
 
Natječaj ostaje otvoren do 01.07.2020. godine.
 
Ugovor o radu se zaključuje na neodređeno vrijeme s probnim radom od tri mjeseca.
 
Smatrate li da ispunjavate gore tražene uvjete i želite postati dio našeg tima motivacijsko pismo i CV, s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja pošaljete isključivo e-mailom na:
 
posao@testing-centar.com

Objavljeno: 25.6.2020. 10:18:47

Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz lako-kvarljivih namirnica prema među-narodnom sporazumu (ATP) Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz opasnih tvari  prema međunarodnom sporazumu (ADR) European Conference of Ministers of Transport - Akreditirano tijelo za pregled vozila za CEMT