TESTING CENTAR d.o.o. Mostar, na poslovnoj adresi, Bišće polje bb, na temelju ovlaštenja priznatih i poznatih međunarodnih i resornih institucija u Bosni i Hercegovini, u području svoga osnovnog djelovanja, klijentima osigurava usluge u sljedećim poslovnim procesima, grupiranim prema sličnosti i srodnosti, kako slijedi:


Homologacija/Ispitivanje-atesti vozila, ADR, ATP

Testing centar Mostar
Bišće polje b.b. 88100 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefoni:
+387 36 445 703
+387 36 445 704

Fax:+387 36 445 705

Mobiteli:
+387 63 350 743
+387 63 181 018

E-mail: info@testing-centar.com
www.testing-centar.com

Radno vrijeme

Pon-Sub od 8 do 18h

Foto galerija


1. VERIFIKACIJA BROJEVA NA POGONSKOM AGREGATU I ŠASIJI VOZILA



2. UKUCAVANJE BROJA NA POGONSKI AGREGAT ILI ŠASIJU VOZILA



3. ZAMJENA POGONSKOG AGREGATA



4. REMONT POGONSKOG AGREGATA



5. ZAMJENA ŠASIJE VOZILA



6. REKONSTRUKCIJA ILI PREPRAVKA VOZILA



7. SASTAVLJANJE VOZILA



8.1 ISPITIVANJE VOZILA ZA PRIJEVZ OPASNIH TVARI-ADR



8.2 ISPITIVANJE VOZILA NAMIJENJENIH ZA PRIJEVOZ ŽIVOTINJA



8.3. ISPITIVANJE VOZILA NAMIJENJENIH ZA PRIJEVOZ LAKOKVARLJIVIH NAMIRNICA-ATP



9. UTVRĐIVANJE TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA



10. UGRADNJA SUSTAVA DVOJNIH-POMOĆNIH KOMANDI



11. IZRADA NOVIH VOZILA



12. UGRADNJA SUSTAVA ZA POGON NA ALTERNATIVNA GORIVA-PLIN



13. OSTALE PROMJENE



14. PREGLED VOZILA ZA CEMT DOZVOLU



AMERIČKA VOZILA



HOMOLOGACIJA VOZILA