TESTING CENTAR d.o.o. Mostar, na poslovnoj adresi, Bišće polje bb, na temelju ovlaštenja priznatih i poznatih međunarodnih i resornih institucija u Bosni i Hercegovini, u području svoga osnovnog djelovanja, klijentima osigurava usluge u sljedećim poslovnim procesima, grupiranim prema sličnosti i srodnosti, kako slijedi:


Homologacija/Ispitivanje-atesti vozila, ADR, ATP

Testing centar Mostar
Bišće polje b.b. 88100 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefoni:
+387 36 445 703
+387 36 445 704

Fax:+387 36 445 705

Mobiteli:
+387 63 350 743
+387 63 181 018

E-mail: info@testing-centar.com
www.testing-centar.com

Radno vrijeme

Pon-Sub od 8 do 18h

Foto galerija


1. VERIFIKACIJA BROJEVA NA POGONSKOM AGREGATU I ŠASIJI VOZILA2. UKUCAVANJE BROJA NA POGONSKI AGREGAT ILI ŠASIJU VOZILA3. ZAMJENA POGONSKOG AGREGATA4. REMONT POGONSKOG AGREGATA5. ZAMJENA ŠASIJE VOZILA6. REKONSTRUKCIJA ILI PREPRAVKA VOZILA7. SASTAVLJANJE VOZILA8.1 ISPITIVANJE VOZILA ZA PRIJEVZ OPASNIH TVARI-ADR8.2 ISPITIVANJE VOZILA NAMIJENJENIH ZA PRIJEVOZ ŽIVOTINJA8.3. ISPITIVANJE VOZILA NAMIJENJENIH ZA PRIJEVOZ LAKOKVARLJIVIH NAMIRNICA-ATP9. UTVRĐIVANJE TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA10. UGRADNJA SUSTAVA DVOJNIH-POMOĆNIH KOMANDI11. IZRADA NOVIH VOZILA12. UGRADNJA SUSTAVA ZA POGON NA ALTERNATIVNA GORIVA-PLIN13. OSTALE PROMJENE14. PREGLED VOZILA ZA CEMT DOZVOLUAMERIČKA VOZILAHOMOLOGACIJA VOZILA"