TESTING CENTAR d.o.o. Mostar, na poslovnoj adresi, Bišće polje bb, na temelju ovlaštenja priznatih i poznatih međunarodnih i resornih institucija u Bosni i Hercegovini, u području svoga osnovnog djelovanja, klijentima osigurava usluge u sljedećim poslovnim procesima, grupiranim prema sličnosti i srodnosti, kako slijedi:


Homologacija/Ispitivanje-atesti vozila, ADR, ATP

Testing centar Mostar
Bišće polje b.b. 88100 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefoni:
+387 36 445 703
+387 36 445 704

Fax:+387 36 445 705

Mobiteli:
+387 63 350 743
+387 63 181 018

E-mail: info@testing-centar.com
www.testing-centar.com

Radno vrijeme

Pon-Sub od 8 do 18h

Naslovnica

TESTING CENTAR d.o.o. Mostar, sa sjedištem na poslovnoj adresi Bišće polje bb, je društvo koje je rješenjem Ministarstva komunikacija i prometa BiH, broj: 01-04-02-2-5525/11 od 11.11.2011. godine, između ostalog, ovlašteno kao Ispitno mjesto za pregled vozila za prijevoz lakokvarljivih namirnica, prema ATP Sporazumu za prijevoz lakokvarljivih namirnica, te je upisano na listu ovlaštenih tijela od Međunarodne organizacije UNECE (United Nations Economic commission for Europe) www.unece.org

Jedino u ispitnom mjestu društva TESTING CENTAR d.o.o. Mostar imate mogućnost obaviti složeno ispititivanja vozila za prijevoz lakokvarljivih namirnica, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama u okruženju (Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, nemaju ovlaštena ispitna tijela za prijevoz lakokvarljivih namirnica prema ATP Sporazumu), to dovoljno govori o složenosti ispititivanja vozila za prijevoz lakokvarljivih namirnica, odnosno o materijalno-tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti društva TESTING CENTAR d.o.o. Mostar BiH, iza kojeg stoje ovlaštenja priznatih i poznatih međunarodnih organizacija.

Informacije o ovlaštenju Ispitnog mjesta TESTING CENTAR d.o.o. Mostar od strane UNECE (United Nations Economic commission for Europe) se mogu takođe naći na www.unece.org

Naša poslovna politika bazirana je na inovativnom pristupu poslu, prilagodljivosti i suranji s klijentima i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu, kako bi se stvorila nova vrijednost, odnosno kako bi klijentima u BiH, u suradnji s partnerima iz zemalja EU, bili dostupniji proizvodi i usluge renomiranih tvrtki u automobilskoj industriji.

TESTING CENTAR d.o.o. na poslovnoj adresi Bišće polje bb u Mostaru, je društvo utemeljeno kao regulatorni organ privatnoga gospodarstva radi "zaštite ljudi, okoliša i imovine od štetnih učinaka tehnologije" u oblasti tehnike i tehnologije vozila, zatim u oblasti cestovnog prijevoza, te bavljenje poslovima tehničkog ispitivanja i analize u automobilskoj industriji, kao i stručnog osposobljavanja i usavršavanja uposlenika u području tehnologije vozila i prometnoj djelatnosti.

Poslovna politika društva bazirana je na inovativnom pristupu poslu, prilagodljivosti i suranji s klijentima i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu, pri čemu nudimo administrativno-tehničke usluge u vezi prijevoznih sredstava i same organizacije prijevoza osoba i robe, odnosno uvezujemo prometnu tehniku i tehnologiju vozila s potrebnim administrativnim procesom kako bi ciklus u cestovnom prometu s aspekta vozila kao čimbenika sigurnosti bio potpuno zatvoren.

Kontinuirano ulažemo u nove tehnologije, proizvode i usluge, ali jednako tako ulažemo i u razvoj svojih zaposlenika, stvarajući okruženje u kojem je sasvim prirodno razvijati svoje znanje, talent, vještine i napredne ideje, a naš uspjeh u potpunosti dugujemo motiviranim zaposlenicima koji su se opredjelili raditi svoj posao dugoročno, stručno i odgovorno.

TESTING CENTAR d.o.o.
Bišće polje b.b., 88100 Mostar

Tel:

Fax:
+387 (0) 36 445 703
+387 (0) 36 445 704
+387 (0) 36 445 705

E-mail: info@testing-centar.com

Rješenje suda broj: Tt-O-280/11, MBS: 58-01-0075-11, JIB: 4227713700001
Žiro račun: 1328502009960592 NLB Tuzlanska banka d.d.

"